Affirmaties voor April 2022

Wat hebben we een heerlijke zonnige maand achter de rug. Ik weet niet hoe jullie dit ervaren hebben, maar zelf ben ik enorm opgeladen door het lentezonnetje. Na alle storm en regen in februari, was dit een welkome afwisseling. 

Ondertussen loopt maart alweer ten einde. Het weer is wat wisselvallig, maar dat hoort erbij. De sneeuwklokjes en narcissen bloeien volop, er zitten bloesems aan de bomen, de vogels kwetteren en pasen komt steeds dichterbij. Misschien heb je zelfs al ergens een lammetje of kuikentjes gespot. Het is april!

Elke maand heeft een eigen energie waar wij ons allemaal op afstemmen. De ene keer gaat dat gemakkelijker dan de andere. Wat kunnen we verwachten van april 2022? En welke edelstenen en affirmaties kunnen ons daarbij ondersteunen? Dat lees je in dit artikel!

De energie van april 

Deze maand voelt vaak als het moment waarop de wereld weer wat tot leven komt. Gedurende de winter zijn de bomen kaal, de planten bruin, de lucht grauw. In april zien we de nieuwe blaadjes, vers groen, en hoewel het weer erg wisselvallig kan zijn (op het moment van schrijven ligt er ineens sneeuw), hebben we echt al prachtige zonnige dagen. 

Dit is een belangrijke overgang tussen de seizoenen, die ons allemaal weer wat nieuwe levensenergie schenkt. Er zijn meerdere religies en culturen die in de lente eerst een vastenperiode hebben, en daarna een groot feest om het einde van de vastenperiode te markeren. Denk daarbij aan Pasen of Ramadan. Het is daarmee zowel een periode van ingetogenheid en simpel leven, als van uitbundigheid, gezelligheid, lekker eten, en feestelijkheid.

Die tweedeling voelen we vaak ook op een dieper vlak in onze ziel; Deze overgang tussen winter en lente voelt soms een beetje richtingsloos en het kan moelijk zijn om volledig in verbinding te blijven met onze eigen energie. Heb je nou meer behoefte aan geborgenheid, jezelf nog even terugtrekken en goed uitrusten, of voel je juist de zin om eropuit te gaan, actief te zijn? Vaak voelen we het allebei tegelijkertijd, waardoor we moeite hebben met aarden. 

Precies daarom wil ik jullie graag wat tips aanrijken om juist weer wat meer in contact te komen met je diepste zelf en om goed te kunnen gronden. Zodat je jezelf weer wat richting kunt geven en goed kunt gaan voelen wat je nu echt nodig hebt. Dit zal je helpen om het juiste pad te kiezen.

Feestdagen

In april worden allerlei feesten gevierd. Hieronder vind je een kleine selectie.

  • Pasen (dit jaar op 16 en 17 april)
  • 1 april (ook wel bekend als April’s Fools)
  • Ramadan (2 april t/m 1 mei)
  • Het Hindoeïstisch nieuwjaar (2 april)
  • De geboorte van Boeddha volgens de Mahayana-boeddhisten (8 april)
  • Goede Vrijdag en Sederavond (15 april)
  • Het boeddhistisch nieuwjaar voor de Theravada-boeddhisten (17 april)
  • Pesach (16 t/m 23 april)
  • Koningsdag (27 april)
  • Walpurgisnacht (30 april)

Edelstenen voor deze maand

Welke edelstenen kan je deze maand het beste bij je dragen? Zoals ik hierboven al beschreef kan het heel lastig zijn om te aarden en om in contact te blijven met je eigen gevoel. Daarom wil ik jullie graag wat aardende stenen aanraden, die de balans weer terugbrengen.

Foto van een getrommeld stuk toermalijnkwarts

Toermalijnkwarts

Deze steen bestaat uit naaldjes van zwarte toermalijn die omsloten zijn in bergkristal. Beide stenen hebben natuurlijk hun eigen werking, maar in deze vorm combineren ze tot een steen met een unieke kracht. Hij stoot onnodige energieën af en laat andere energieën door, om balans in lichaam, ziel en geest te brengen. Hij werkt ook sterk grondend en versterkt je connectie met de aarde. Die connectie helpt je het juiste pad te kiezen wanneer je voor een lastige keuze staat. Ook werkt de bergkristal in deze steen heel zuiverend, en de toermalijn zorgt voor een sterke bescherming tegen allerlei bronnen van negativiteit.

Rookkwarts

Deze steen werkt niet alleen heel aardend, maar helpt je ook weerstand bieden tegen onwelkome invloeden en leert je goed op je eigen benen te staan. Hij vergroot je emotionele veerkracht en vermindert stress.

Een foto van een getrommeld stuk rookkwarts
Foto van een ruw stukje granaat

Rode granaat

Deze steen vergroot levensvreugde, een optimistische blik, vitaliteit en persoonlijke groei. Wat mij betreft past deze heel mooi bij de start van de lente en helpt hij ons om net zo mooi op te bloeien als de bloesems die nu aan de bomen hangen.

Affirmaties en (levens)lessen voor april

Ik heb weer een aantal prachtige, inspirerende en leerzame teksten voor jullie verzameld.

Deze keer komen de kaarten uit twee verschillende kaartensets en zijn het niet echt affirmaties, maar eerder belangrijke levenslessen en inzichten. Dit vond ik passender dan ‘simpele’ inspirerende tekstjes, omdat we soms tijdens deze maand wat extra sturing kunnen gebruiken. Dat klinkt misschien wat pessimistisch, maar zo bedoel ik het zeker niet. Natuurlijk heeft de maand april voornamelijk een hele luchtige en gezellige energie. Maar dat zijn vaak ook de momenten waarop we zelf al wel weten wat we willen. Het zijn de zwaardere momenten waarop we wat meer begeleiding zoeken, en met het oog op die momenten heb ik onderstaande kaarten getrokken.

The Moon & Stars Tarot

Dit is een set met tarotkaarten. Hier staan natuurlijk geen affirmaties op, maar de tarotkaarten zijn wel heel betekenisvol en kunnen ons mooie en belangrijke inzichten geven. Ik geef steeds de Engelstalige tekstjes uit het bijbehorende boek, en daarna mijn eigen Nederlandse vertaling. Vind je de teksten nou wat te lang om helemaal door te lezen, dan staan er ook altijd een paar sleutelwoorden of korte affirmaties bij die je sowieso kunt gebruiken.

Wil je meer weten over deze kaartenset of een eigen exemplaar aanschaffen? Kijk dan hier!

The Moon

Keywords: Dreaming, trance, deception, attention, misconception, awakening

“All of the stages of the moon are seen here, signifying the impact on our energies – the full moon may make us feel excited and filled with energy, whereas the new moon will find us in deep thought and contemplation. This card depicts the need to free the mind and think rationally, as mental stress builds within our daily lives as well as our own anxieties and fears. The symbol of Pisces can be seen on the moon, connecting it to dreams and idealistic beliefs.”

Meaning of this card: Misinterpretation

“Pay attention to your own energy, as things may become too overwhelming. Try to free your mind from overthinking – you may feel in a trance – and take time out to be still, breathe and reevaluate you situation before making any judgment. Make time to understand who you really are and come to terms with your deeper emotions – what are the triggers? Take deep breaths and lean into your feelings. This card may also show you that someone is deceiving you or taking you down the wrong path, at work or within a relationship. Release yourself from emotional stress, fears and anxieties.”

Star message: Your intuition will speak to you; take notice, and trust that any changes you make as a result are for your higher good.
Moon Magic Affirmation: I am ready to embrace the magic of the moon as I let go of emotional restraints. 

De Maan

Sleutelwoorden: Dromen, trance, deceptie, aandacht, misvatting, ontwaken

“Alle maanfasen zijn hier te zien, elk met een eigen impact op onze energieën – de volle maan maakt ons vrolijk en energiek, terwijl de nieuwe maan diepe overdenkingen en stilte kan brengen. Deze kaart benadrukt het belang van rationeel denken en het loslaten van emotionele beperkingen, aangezien ons dagelijks leven stress veroorzaakt. Het symbool van sterrenbeeld Vissen is zichtbaar op de maan, en symboliseert de verbinding met dromen en idealen.”

Betekenis van deze kaart: Misvattingen

“Houd je eigen energie goed in de gaten zodat je niet overweldigd raakt. Probeer niet te overdenken of piekren en bouw tijd in om stil te zijn, rustig te ademen en rationeel te blijven. Vind uit wie jij werkelijk bent en leer ook je diepere emoties te accepteren – welke triggers veroorzaken die? Haal diep adem en vertrouw je gevoel. Deze kaart kan ook aangeven dat iemand je misleidt of langs het verkeerde pad stuurt, bijvoorbeeld op je werk of binnen een relatie. Probeer emotionele stress, angsten en onzekerheden los te laten.”

Sterrenboodschap: Je intuïtie zal tot je spreken; let goed op, en vertrouw erop dat de veranderingen die je maakt tot een betere uitkomst zullen leiden.
Maanmagie Affirmatie: Ik ben er klaar voor om de magie van de maan te omarmen terwijl ik emotionele beperkingen loslaat.

Two of Wands

Keywords: Risk-taking, new paths, connections
Meaning of this card: Planning

“This is a card of planning and preparation for new ventures. You will have to decide between two propositions: don’t settle for what’s comfortable, follow your heart and step out of your comfort zone to gain fulfillment. This card asks you to understand your situation better by educating yourself before making this decision. This could be within work, creative projects, relationships, or travel. The Two also recognizes the union of two kindred spirits.”

Star message: A union offers new possibility

Twee van Staven

Sleutelwoorden: Risico’s nemen, nieuwe wegen, connecties
Betekenis van deze kaart: Planning

“Deze kaart gaat over het plannen en voorbereiden van nieuwe uitdagingen. Je zal moeten kiezen tussen twee opties: kies daarbij niet de makkelijke weg, maar volg je hart en stap je comfort zone uit om echte voldoening te bereiken. Deze kaart vraagt je ook om je eigen situatie beter te leren begrijpen door jezelf eerst in te lezen voordat je je keuze maakt. Dit kan gaan over werk, creatieve projecten, relaties of reizen. De Twee gaat daarnaast ook over ontmoetingen tussen twee gelijkgestemde zielen.”

Sterrenboodschap: Een samenkomst of ontmoeting zal nieuwe mogelijkheden teweegbrengen

Two of Swords

Keywords: Inevitability, stagnation, decisions
Meaning of this card: Crossroads

“Stuck at a crossroads, you are undecided on which path to take. Now you must recognize what is important to you. You are avoiding the inevitable – it is better to confront this confusions sooner rather than later in order to move forward. You may not be able to see the outcome of your decision yet, as you don’t have all the facts. Communicate with those around you and listen to your heart before you decide what to do.”

Star message: Make a decision about which direction to take, as doing nothing will hold you back.

Twee van Zwaarden

Sleutelwoorden: Onvermijdbaarheid, stilstand, keuzes
Betekenis van deze kaart: Een kruispunt

“Je staat vast op een kruispunt en hebt nog niet besloten welk pad je moet nemen. Je moet eerst leren herkennen wat echt belangrijk voor je is. Je bent het onvermijdelijke aan het uitstellen – het is beter om deze knoop zo snel mogelijk door te hakken zodat je verder kan. Je kan misschien nog niet voorspellen wat de uitkomst van je keuze zal zijn, want je hebt niet alle feiten op een rijtje. Communiceer met de mensen om je heen en luister naar je hart voordat je je keuze maakt.”

Sterrenboodschap: Maak een keuze, want niks doen brengt je nergens.

Alle drie deze kaarten vragen om introspectie: Je staat voor een keuze en moet eerst goed de feiten op een rijtje zetten voordat je weet welk pad je in moet slaan. Leer jezelf goed kennen, ontdek je eigen drijveren en doelen, pas daarna zal je erachter komen welke kant je op wilt. Hoewel overhaaste keuzes nooit een goed idee zijn, is het ook belangrijk om niet te lang te blijven twijfelen. Op een gegeven moment moet je toch echt de knoop doorhakken. Zoek daarbij hulp en advies van de mensen om je heen, dat zal het makkelijker maken.

The Wild Unknown Animal Spirit Deck

De dieren in dit deck beschrijven verschillende persoonlijkheidstypes, die per moment kunnen verschillen. Het gaat er niet om dat jij één dier belichaamt, maar wel dat je zelfinzichten kan opdoen door de karaktereigenschappen van de dieren. Door persoonlijke groei en veranderende omstandigheden, kan het per moment verschillen op welk dier jij het meeste lijkt, én van welk dier jij het meeste kan leren. Wat er op één moment bij je past, hoeft dus niet altijd zo te blijven. We kunnen belangrijke lessen leren van de vele verschillende dieren, en ik heb er hieronder vier voor je verzameld. Je vindt steeds links de originele, Engelstalige tekst uit de kaartenset, en rechts mijn eigen vertaling in het Nederlands. 

Wil je meer weten over deze kaartenset of een eigen exemplaar aanschaffen? Kijk dan hier!

The bear

Waking from spiritual slumber, beginning anew
Element: Earth

“After a long winter, the Bear arises from deep slumber. At first the movement and effort are difficult, but the Bear knows it’s time to awaken and move toward the dawning light. The bear card represents an individual on the cusp of new directions and personal transformation. The initial weeks and months of this spiritual quest may feel tricky, cumbersome, and full of obstacles. But you have no choice, Bear. Winter wanes, the warmth of spring emerges, and your transformation begins.”

When in balance: Inner strength, yearning to grow

When out of balance: Withdrawal, lethargy, heaviness

To bring into balance: Movement, excercise

De beer

Untwaken uit spirituele rust, opnieuw beginnen
Element: Aarde

“Na een lange winter wordt de Beer wakker uit een diepe slaap. Eerst kost het bewegen veel energie en moeite, maar de Beer weet dat het tijd is om te ontwaken en richting het licht te bewegen. Deze kaart staat symbool voor een individueel die op het punt staat om een nieuwe weg in te slaan en persoonlijke transformatie door te maken. De eerste weken en maanden van deze spirituele queeste voelen misschien lastig, vol met obstakels, maar je hebt geen keuze, Beer. De winter vertrekt, de warmte van de lente doet zijn intrede en jouw transformatie gaat beginnen.”

Wanneer je in balans bent: Innerlijke kracht, behoefte om te groeien

Wanneer je uit balans bent: Afzondering, apathie, loomheid

Om weer in balans te komen: Beweging, sport

De beer is verbonden met het element aarde, en zoals ik eerder al schreef kunnen we in deze tijd vaak wat moeilijker gronden. Daarom kan het fijn zijn om de energie van de beer aan te roepen: Hij zal je niet alleen helpen aarden, maar ook helpen met de energetische overgang tussen winter en lente, en bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Pas wel op dat je je niet te veel afzondert, want dat is één van de valkuilen van de Beer. Om persoonlijke groei door te maken, moet je ook in contact blijven met anderen.

The buffalo

Grounded yet heavenly, practical yet spiritual
Element: Earth

“The hooves of the mighty Buffalo are grounded in the earth, yet its heart and mind rise toward heaven. The Buffalo sees challenge, hardship, or a bump in the road as an opportunity for upliftment. Therefore the Buffalo does not fear death, illness, or misfortune… its gentle eyes look to the road ahead, trusting every turn. May we all experience this elusive yet life-changing bliss from time to time, and may we allow this card to remind us that life is a precious gift.”

When in balance: Trusting, pure presence

When out of balance: Restless, lacks gratitude

To bring into balance: Prayer, bhakti

De buffel

Gegrond maar hemels, praktisch maar spiritueel
Element: Aarde

“De hoeven van de machtige Buffel staan stevig op de grond, maar zijn hart en hoofd maken juist contact met de hemel. De Buffel ziet uitdagingen of moeilijkheden als mogelijkheden voor groei. Daardoor is de Buffel ook niet bang voor de dood, voor ziekte of voor ongelukken. Zijn zachte ogen kijken juist naar de weg die komt, en vertrouwen elke stap. Hopelijk kunnen we allemaal af en toe dit gevoel ervaren, hoe lastig het ook kan zijn om dit te bereiken. Laat deze kaart je herinnering zijn dat het leven een wonder is.”

Wanneer je in balans bent: Vertrouwen, pure aanwezigheid

Wanneer je uit balans bent: Rusteloos, gebrek aan dankbaarheid

Om weer in balans te komen: Gebed, bhakti

De Buffel leert ons om situaties te accepteren zoals ze zijn. Dat betekent niet dat je altijd maar over je heen moet laten lopen en zelf geen zeggenschap meer hebt, maar dat je vertrouwen leert hebben in de grotere lijnen van het leven. In het feit dat het weer goedkomt, zelfs als het nu even lastig is. Dan mag je er alsnog zelf voor vechten, zelf je eigen keuzes maken, maar heb je minder het gevoel dat alles daarvan afhangt. Dat scheelt onnodige stress, want je hebt toch nooit volledige invloed op de uitkomst van een situatie. De Buffel helpt ons om vrede te sluiten met het leven, en in te zien dat in uitdagingen ook lessen verborgen zitten.

The butterfly

Undergoing great change and transformation
Element: Air

“The energy of the Butterfly is with us during periods of transition. Since Air is the element of the heart, this change usually involves relationships (of if you love your job, perhaps your career). Since transition is accompanied by some amount of discomfort, be extra patient and kind during this time, especially if the Butterfly is you. Let solid friends and activities support you like a ‘cocoon’. Committing to one daily routine (a meal, practice, of prayer) done at the same place and time will do wonders for lifting a Butterfly’s spirit.”

When in balance: Cheerful, graceful

When out of balance: Fragile, frustrated

To bring into balance: Daily routine

De vlinder

Ondergaat grote verandering en transformatie 
Element: Lucht

“De energie van de vlinder is bij ons gedurende periodes van grote verandering. Aangezien Lucht het element van het hart is, gaat het hier meestal om veranderingen binnen relaties (of, als je erg van je werk houdt, veranderingen binnen je carrière). Aangezien transitieperiodes vaak onconfortabel zijn, is het belangrijk om extra geduldig en zacht te blijven, zeker als jij de Vlinder bent in deze situatie. Laat goeie vrienden en fijne activiteiten als een soort ‘cocon’ voor je werken en je ondersteunen. Ook het hanteren van een dagelijkse routine (een maaltijd, activiteit of gebed) op dezelfde plaats en tijd kan je stemming ontzettend verbeteren.”

Wanner je in balans bent: Vrolijk, sierlijk

Wanner je uit balans bent: Fragiel, gefrustreerd

Om weer in balans te komen: Dagelijkse routine

Periodes van verandering kunnen zich altijd voordoen, het hele jaar rond. Het is niet exclusief voor de lente dat we het gevoel hebben dat de wereld om ons heen transformeert, of dat wijzelf transformeren. Toch zijn seizoenswisselingen wel altijd duidelijke voorbeelden van hele letterlijke veranderingen. Daarnaast is er momenteel ontzettend veel gaande in de wereld. Ik wil hier niet te veel ingaan op onderwerpen zoals langdurige pandemieën of oorlogen, maar ik zie wel dat zulke dingen aan ons vreten. We zijn allemaal moe, soms hopeloos. Daarom is het extra belangrijk om zacht te blijven, zowel voor jezelf als voor de mensen om je heen. We maken allemaal hele grote veranderingen mee, dus het is niet zo gek dat we niet precies weten hoe we daarmee moeten omgaan. Zoek daarom steun bij de fijne mensen en vorm een veilig vangnet of cocon voor elkaar. Probeer structuren of routines vast te houden, maar wees daarin niet te streng voor jezelf. 

The cobra

Pausing, waiting, the inner teacher
Element: Fire

“The Cobra represents a teacher or spiritual guardian. The Cobra hovers and watches, ever-present, ever-protecting, ever-loving. The essence of the cobra is found deep within us in the form of the inner-teacher, and manifests externally in those special guides who’ve led us along our path. What would it feel like to be a student again? What are you ready to learn? Remember the old saying ‘When the student is ready, the teacher appears’.”

When in balance: A student of life, humble, wise

When out of balance: Know-it-all, egocentric

To bring into balance: Taking a class, study

De cobra

Pauzeren, wachten, de innerlijke leraar
Element: Vuur

“De Cobra staat symbool voor een leraar of spirituele beschermer. De Cobra wacht geduldig af en kijkt goed, altijd aanwezig, altijd beschermend, altijd liefhebbend. De essentie van de Cobra ligt diep binnen onszelf in de vorm van de innerlijke leraar en neemt buiten ons de vorm aan van die speciale gidsen die ons op ons pad begeleiden. Hoe zou het voelen om weer een student te zijn? Welke lessen kan je gaan leren? Onthoud het gezegde ‘Als de student er klaar voor is, zal de leraar verschijnen’.”

Wanner je in balans bent: Leergierig, nederig, wijs

Wanner je uit balans bent: Betweterig, egocentrisch

Om weer in balans te komen: Een les of cursus volgen, studeren

Zoals ik eerder al schreef, kunnen we van alle dieren belangrijke lessen leren. Maar soms vergeten we dat we überhaupt nog iets te leren hebben. Druk met onze huidige staat van zijn, met het dagelijks leven, vergeten we soms dat er nog zo veel meer te ontdekken is. Om stilstand, verveling of frustratie tegen te gaan, moeten we ons blijven ontwikkelen. Nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe inzichten vergaren, en ook niet bang zijn om soms onze eigen meningen bij te stellen. Je hoeft je heus niet direct in te gaan schrijven voor een nieuwe opleiding; leren kan op allerlei manieren. Mensen zijn sociale wezens, dus we kunnen al ontzettend veel leren van elkaar.

Onze nieuwe webwinkel

Wist je dat wij sinds kort een eigen webshop hebben? Je vindt daar allerlei exclusieve items, zoals speciaal samengestelde edelstenensetjes of volledig handgemaakte, fair trade meditatiekussens. En dus ook de kaartensets die ik voor deze maandelijkse affirmaties heb gebruikt! De komende tijd komen daar stukje bij beetje nieuwe producten bij! Kom je een keertje kijken?

De bijTARA shop

Handgemaakt, fairtrade en exclusief!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *