Praktische filosofie

Door Louis Staalberg

Louis Staalberg organiseert werkgroepen over praktische filosofie voor senioren, met als uitgangspunt ‘de mogelijke ontwikkeling van de mens’. In die werkgroepen wordt gekeken naar zowel oosterse als westerse (esoterische) tradities die zich bezighouden met de eenheid van het bestaan. Zo bestuderen zij onder anderen de Bhagavad Gita, de Upanishads, de Soetra’s van Boeddha, en de boeken van Eckhart Tolle. Hieronder vertelt hij in eigen woorden meer over de praktische filosofie die hij in zijn werkgroepen toepast.

1

De mens en zijn mogelijke ontwikkeling

A. De huidige staat van de mens (de ‘condition humaine’)

Het grondidee is: De mens is (nog) geen voltooid wezen, maar kan door eigen inspanning – en als het intense verlangen daar is – zich verder ontwikkelen. Ontwikkeling van innerlijke eigenschappen, kwaliteiten en hoedanigheden. Doorgroeien naar een spiritueel mens. Daarbij is de hulp van werken met en in groepsverband noodzakelijk.

De status van de mens en grootste hindernis is onwetendheid en/of onbewustheid ten aanzien van het eigen mens-zijn. Op rationeel gebied, maar dieper op mentaal, spiritueel gebied. Ten gevolge van de vele ik-identiteiten (sub-ikken) is de mens geen eenheid. Daarbij komt dat ten gevolge van zijn onbewuste staat, de mens leeft als een ‘robot’ of machine. Verder is het opmerkelijk dat de mens geen zelf-herinnering heeft.

B. Wat we in essentie (kunnen) zijn

Onze status is (en dat hebben we niet door) dat we van goddelijke aard zijn. Jouw schat – je essentiële volmaaktheid – bevindt zich al binnenin je. Dat is de ware aard die in aloude wijsgerige tradities wordt aangeduid met “Dat zijt gij!”

Dát is Brahman. Deze is eeuwig, onveranderlijk en overal, en is de Absolute Waarheid. Brahman vertalen we als ‘het Absolute’, ‘de Enige’, of andere namen die verwijzen naar het onbenoembare. Gij, de mens, heeft een goddelijke kern, de Atman genaamd. Vertaald als het Zelf in ons, onze ware aard en andere aanduidingen.

Het proces is dat je bewust wordt (besef krijgt) van die kern in jou. Dit kan bereikt worden door zelfonderzoek en zelfkennis. Vandaar de opdracht “Ken U Zelve”.

Zoals de Upanishads aangeven:

“Ik ben eeuwig, onsterfelijk, universeel en oneindig. Mijn verwachtingen zijn waarlijk begrensd.”

1

Lees nu deel 2 over de werkwijze van de werkgroepen van Louis hier!

Is na het lezen hiervan je interesse gewekt? Er zijn nog plekken over in de werkgroepen! Meer informatie over de seniorengroepen en de contactgegevens van Louis Staalberg  vind je hier!

Louis Staalberg

Louis Staalberg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *